Aktualności wg autora: Michał Grela

 • Wejścia na stację metro Stadion

  Trwają ostatnie prace przy budowie wejść na stację metro Stadion. Wejścia budowane są w otoczeniu ścian szczelinowych oraz kolumn jet grouting. Dla prawidłowego wykonania iniekcji strumieniowej wykonano kontrolne otwory wiertnicze. Ostatecznie zrezygnowano z budowy przejścia podziemnego pod nasypem kolejowym oraz wejścia zlokalizowanego przy stacji kolejowej Stadion. Wnętrze stacji coraz bardziej przypomina założenia projektowe, wykonane są już ażurowe słupy podtrzymujące stropy, pojawiła się nawet „próbka” kamiennej okładziny na ścianach stacji.

 • Wejścia na stację metro Świętokrzyska

  Na stacji Świętokrzyska trwają prace przy budowie przejść podziemnych i wejść na stację. W wakacje wykonano także przejścia pod I linią metra przy użyciu metod górniczych. Łącznik pomiędzy stacjami I i II linii warszawskiego metra wykonano z poziomu specjalnie przygotowanego w tym celu szybu o głębokości ponad 20 metrów. Przejścia podziemne realizowane są natomiast w obudowie wykonanej ze ścianki berlińskiej. Stacja zlokalizowana jest w strefie skomplikowanej budowy geologicznej, toteż zarówno budowa obiektu jak i łączenie obydwu stacji wymagało dużego doświadczenia i wykonania złożonych prac zabezpieczających, dostosowanych do panujących warunków wodno-gruntowych.

 • Płyta stropowa na stacji kolejowej

  Płyta stropowa na Dworcu Łódź Fabryczna wykonywana jest wieloetapowo. Etapowanie wymusza ogromna powierzchnia stropów, która wliczając wszystkie obiekty towarzyszące dworcowi zajmować będzie powierzchnię około 7 hektarów. Aktualnie poradzone prace ukazują jednoczesnie wszytskie etapy budowy płyty. Metoda stropowa, która będzie zastosowana podczas realizacji tej inwestycji, polega na uprzednim wykonaniu ścian i stropu, a dopiero w późniejszym etapie płyty dennej.

 • Płyta fundamentowa na stacji metra

  Płyta fundamentowa na stacji C13 Centrum Nauki Kopernik posiada odmienną konstrukcje, rzadko spotykaną na warszawskich budowach. Poniżej płyty ułożono warstwę filtracyjna z tłucznia otoczonego geowłókniną. Płyta o grubości 1,4 metra nie będzie sztywno połączona ze ścianami szczelinowymi, które zostały tak zaprojektowane, aby w miejscach styku ścian z płytą występowały specjalne wnęki. Plusem tej metody jest brak konieczności wykuwania bruzdy do łączenia zbrojenia, w tym przypadku o szerokości 1,4 m, co zdecydowanie przyspiesza pracę i nie powoduje konieczności przemieszczania się ludzi i sprzętu po przygotowanym podłożu pod fundamenty. Zazwyczaj odkuwanie bruzdy odbywa się po odbiorze podłoża gruntowego i nierzadko powodują pogorszenie stanu dna wykopu.

 • Ciekawa budowa w Konstancinie

  Przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie –Jeziornej rozpoczęły się prace przy budowie szkoły. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych posadowiony zostanie w złożonych warunkach gruntowych. W podłożu do głębokości kilku metrów zalęgają grunty organiczne, takie jak namuły i torfy oraz gliny pylaste w stanie plastycznym. Każde ze skrzydeł budynku posiadać będzie inną głębokość posadowienia. Cześć obiektu oparta została na kolumnach DSM. Wykonawcą tych specjalistycznych robót geotechnicznych był Keller. Jak wynika z dokumentacji projektowej całość obciążeń od konstrukcji przejmą wykonane kolumny, co pozwala na pozostawienie gruntów słabonośnych wokół kolumn. W wielu przypadkach kolumny DSM są tańszą alternatywą dla klasycznej wymiany gruntu.

 • Rewitalizacja zabudowań wytwórni Koneser

  Na terenie dawnej Wytwórni Wódek „Koneser” rozpoczęły się prace budowlane mające na celu przywrócenie dawnej świetności tego rejonu Warszawy. Obok zrewitalizowanych zabytkowych budynków Kordegardy, Rektyfikacji, Filtracji i Magazynów Spirytusu powstaną stylizowane na lofty obiekty mieszkalne, nowoczesne biura i galerie sztuki oraz miejskie pasaże handlowe. Postindustrialne budynki fabryczne wraz z nowym otoczeniem tworzyć będą kompleks o niepowtarzalnym charakterze. Inwestorem jest BBI Development NFI S.A. W stolicy wciąż brakuje projektu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na dużą skalę, w kolejce czekają m.in. Zakłady Norblin przy Żelaznej, Fabryka Produktów Chemicznych przy Szwedzkiej, tereny przemysłowe przy Mińskiej, tereny Gazowni Warszawskiej.

 • Kolejne tunele szlakowe metra gotowe

  4 TBM drążące tunele szlakowe warszawskiego metra wykonały już ponad 6000 metrów tuneli. Oznacza to że budowa podziemnych szlaków jest na półmetku. W ostatnim czasie wykonano tunele D11 pomiędzy stacjami Rondo ONZ i Świętokrzyska oraz D15 pomiędzy stacjami Stadion i Dw. Wileński. W najbliższych tygodniach rozpocznie się drążenie tuneli pod Wisłą, które w zasadzie niczym nie będzie się różnić od drążenia tunelu pod resztą Warszawy. Należy sobie uświadomić że pod całym obszarem stolicy, już na głębokości kilku metrów, występuje woda gruntowa, podobnie jak pod dnem Wisły, która nie jest przeszkodą dla pracy TBM.

 • Ostatni etap prac na stacji C15 Dw. Wileński

  W najbliższym czasie zostanie zmieniona organizacja ruchu na Palcu Wileńskim. Poniżej obecnie przebiegającą Al. Solidarności dokończony zostanie fragment stacji, który połączy istniejące tory odstawcze z korpusem stacji. Równocześnie trwają prace związane z wykonywaniem przejść podziemnych, które budowane są w otoczeniu ścinki szczelnej. Gotowe natomiast są już tunele szlakowe do stacji C14 Stadion. Konstrukcja tuneli wykonywanych przy pomocy TBM, wykazuje bardzo dobrą szczelność i potwierdza doświadczenia płynące z innych budów na świecie, czyniąc tę metodę drążenia tuneli pewną, szybką i bezpieczną.

 • Konstrukcja korpusu stacji Stadion ukończona

  Dobiegły właśnie końca prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej korpusu stacji Stadion i torów odstawczych dla II i III linii metra. We wnętrzu pojawiły się już ozdobne słupy. W czerwcu wykonane zostały tunele szlakowe pomiędzy stacjami Stadion i Dw. Wileński, przebiegające pod starą praską zabudową. W trakcie realizacji tych prac nie zaobserwowano negatywnego wpływu robót podziemnych na przedwojenne kamienice. Zatem tunele drążone przy pomocy TBM są dużo bardziej bezpieczne niż te drążone przy użyciu metod górniczych.

 • Żoliborz Artystyczny

  Przy ul. Powązkowskiej w Warszawie rozpoczęła się budowa kolejnej inwestycji mieszkaniowej Dom Development. Osiedle posiadać będzie niską pięciopiętrową zabudowę. Cechą charakterystyczną inwestycji będzie plac publiczny z fontanną, do którego dostęp będą mieli nie tylko mieszkańcy osiedla . Na terenie kompleksu zaprojektowano również liczne restauracji, kawiarnie oraz strefy odpoczynku. Obecnie trwają prace budowlane przy pierwszym budynku. Warunki gruntowo-wodne są wyjątkowo korzystne. Na terenie osiedla zalegają głownie grunty piaszczyste, natomiast woda gruntowa nie utrudnia budowy podziemnego garażu. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Eiffage Polska Budownictwo. Badania geotechniczne dla opisywanej inwestycji wykonał Geotest.

Podział na strony