Aktualności wg autora: Michał Grela

 • Business With Heritage

  Przy ulicy Senatorskiej rozpoczęła się budowa budynku biurowego z dwupoziomowym garażem podziemnym. Ta prestiżowa lokalizacja biurowca wywoła już liczne dyskusje. Należy podkreślić, że powierzchnia biurowa w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta będzie należała do unikatowych i zapewne najdroższych. Nowy budynek wypełni pustą działkę, na której w ostatnich latach usytuowany był parking. Podłoże gruntowe tego rejonu Warszawy zbudowane jest głównie z iłów plioceńskich nad ktorymi występuje niewielkiej miąższości warstwa gliny lodocowej i piasków. Inwestorem jest spółka Senatorska Investment. Aktualnie na budowie wykonywane są ściany szczelinowe.

 • 10 lat Geotekstu

  Pierwsze plany dotyczące utworzenia Geotekstu powstały w drugiej połowie 2003 roku. Jednym z pierwszych zadań było wymyślenie nazwy, ostatecznie padło na Geotekst ponieważ nazwa ta zarówno kojarzy się z nazwą oficjalnego wydawcy - firmy Geotest, jak i ujawnia tematykę magazynu (Geo-Tekst).

 • Narodowe Archiwum Geologiczne

  Narodowe Archiwum Geologiczne to prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny główne krajowe archiwum dokumentów geologiczno-środowiskowych i próbek geologicznych, które stanowi podstawę wspomagania działania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Jest to największy zbiór tego typu danych i zawiera informacje prawie miliona opracowań z różnych dziedzin geologii.

 • Ciekawy wykop fundamentowy

  Na Żoliborzu powstaje kolejna inwestycja budowlana przeznaczona na potrzeby mieszkalne. Budynek z dwukondygnacyjnym podziemnym garażem posadowiony zostanie na płycie fundamentowej. W wykopie zalegają wyłącznie grunty piaszczyste. Prace ziemnych nie utrudnia woda gruntowa, której poziom znajduje się znacznie poniżej dna wykopu fundamentowego. Lokalne wykonano przegłębienie w którym ukryty zostanie zbiornik retencyjny na wodę opadową.

 • Budowa budynku na podłożu skalistym

  Na szczycie jednego ze wzgórz w Szklarskiej Porębie, trwają prace przy fundamentach wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wydawać by się mogło, że płytę fundamentową stosujemy wyłącznie posadawiając na gruntach słabych lub poniżej powierzchni wody gruntowej. Opisywana inwestycja zagłębiona jest wyłącznie ze względu na strefę przymarzania, a w jej podłożu nie występuje woda gruntowa. Grunty w poziomie posadowienia również nie nalezą do słabonośnych, a budynek nie jest zlokalizowany w strefie osuwiskowej.

 • Bulwary Wiślane

  Podczas prac ziemnych przy modernizacji Bulwarów Wiślanych odkopano pozostałości starych umocnień brzegu. Oprócz palisady drewnianej odkryto również drewniane materace faszynowe, służące kiedyś do stabilizacji słabonośnych gruntów. Materace faszynowe wykonane z zaplecionych gałęzi wierzbowych były powszechnie stosowane na terenach podmokłych od czasów pierwszych Piastów.

 • Tunel kolejowy w Łodzi

  Rozpoczęły się prac przy budowie tunelu kolejowego do Dworca Łódź Fabryczna. Trwa drążenie ścian szczelinowych oraz budowa płyty stropowej tunelu. Tunel przebiegał będzie w śladzie dawnych torów kolejowych. Skarpy dawnego wykopu kolejowego zostały częściowo zabezpieczone ścianką berlińską z dwoma rodzajami opinki. Tunel wykonywany będzie metodą stropową. Długość aktualnie budowanego etapu tunelu to około 1700 metrów. W przyszłym roku ruszy budowa drugiego etapu tunelu w kierunku wschodnim. W dalszej perspektywie jest połączenie tunelowe pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska, długość tego odcinka to ok. 6 km

 • Biurowiec Q22

  U zbiegu ulicy Jana Pawła i Grzybowskiej, w miejscu wyburzonego hotelu Mercure Fryderyk Chopin, powstaje 159 metrowy budynek biurowy (195 m z iglicą). Projektantem budowli jest pracownia Kuryłowicz & Associates, natomiast inwestorem kielecka firma Echo Investment. Opisywana inwestycja będzie topowym projektem tego dewelopera. Budynek posiadał będzie 5 kondygnacyjny garaż podziemny, jak dotąd żaden budynek w Warszawie nie posiada większej ilości poziomów podziemnych, mimo że jest to technicznie możliwe. Dodatkowo ściany szczelinowe i tak głębione są do głębokości około 30 metrów w celu odcięcia się od napływu wody z II poziomu wodonośnego. Dokumentację geologiczno-inżynierską dla tej inwestycji opracowało Geoteko. Generalnym wykonawcą prac konstrukcyjnych jest firma Modzelewski & Rodek, natomiast ściany szczelinowe wykonuje Keller.

 • Łączenie wentylatorni z tunelami metra

  Rozpoczęły się prace przygotowawcze do zabiegu łączenia wentylatorni z tunelami szlakowymi wykonanymi przez TBM. Łączniki wykonane zostaną przy pomocy metod górniczych. Należy pamiętać, że prace będą wykonywane kilkanaście, a nawet ponad 20 metrów poniżej powierzchni ziemi oraz poniżej poziomu wody gruntowej. Konieczne jest zatem zabezpieczenie miejsc łączenia przed wpływem wody gruntowej. Zazwyczaj wykonuje się w tym celu specjalistyczne roboty geotechniczne takie jak iniekcje strumieniowe, niskociśnieniowe lub mrożenie gruntu. Łączenie wentylatorni z tunelami, to jeden z ostatnich, bardzo trudnych w realizacji, etapów budowy centralnego odcinka II linii metra.

 • Opony w podłożu marketu

  Wykonując badania geotechniczne pod średniej wielkości market spożywczy, nic nie zapowiadało niespodzianki czyhającej w podłożu. Wykonane otwory badawcze wzdłuż ścian projektowanego budynku, wykazały obecność gruntów nasypowych do około 1 m oraz głębiej wyłącznie grunty nośne. Podczas odbioru podłoża pod ławy fundamentowe, oko doświadczonego geotechnika wypatrzyło w wykopie lokalnie zalęgające grunty nasypowe. Próba pogłębienia wykopu skończyła się na wykopaniu z podłoża opony samochodowej. Ostatecznie z obszaru na którym miały być ułożone ławy fundamentowe wykopano kilkadziesiąt starych opon, które przetransportowano na wysypisko przy użyciu kilku wywrotek załadowanych po brzegi. Podobną sytuację opisywaliśmy kilka lat temu.

Podział na strony