Artykuły wg autora: Krzysztof Traczyński

 • Instytut głuchoniemych

  Na tyły budynku mieszczącego Instytut Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie przechodzi się przez wysoki przejazd bramowy. Pawilony usytuowane za budynkiem otaczają trawniki, w głębi znajduje się niewielki ogród. W 1944 roku ogród był znacznie większy. Na grządkach opalikowane krzaki uginały się pod ciężarem dojrzewających pomidorów. W inspektach rosła kalarepa.

 • Nieprzewidziane nasypy na działce

  Inwestorzy planujący budowę domu jednorodzinnego rzadko zlecają wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Panuje dość powszechne przekonanie, że w przypadku budowy domu nie podpiwniczonego dokumentacja geotechniczna jest zbyteczna.

 • Zabezpieczanie skarp i dna wykopu fundamentowego

  W celu poprawnego zaprojektowania fundamentów, wykonuje się dokumentację geotechniczną, lub geologiczno - inżynierską. W dokumentacji przedstawiona zostaje budowa geologiczna podłoża. Na przekrojach zilustrowany jest przebieg warstw i poziom wody gruntowej.

 • Zamek Ujazdowski

  Na krawędzi ostro nachylonej Skarpy Warszawskiej dumnie wznosi się potężna bryła Zamku Ujazdowskiego. Zamek zbudował w pierwszej połowie X\/ll wieku Zygmunt lll Waza. Wcześniej w miejscu wcinającej się dziś w skarpę Trasy Łazienkowskiej, znajdował się drewniany pałac.

 • Dom na torfach

  Działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną wytyczone zostały na obszarze malowniczej łąki, na której trawę otaczał szpaler starych drzew. Właściciel łąki podniósł powierzchnię terenu nasypem o wysokości blisko metra.

 • Budynek "Pasty"

  Na początku ubiegłego stulecia w 1908 roku według projektu Bronisława Brochwicza - Rogójskiego został wybudowany przy ulicy Zielnej w Warszawie pierwszy drapacz chmur. Budynek wzniesiony przez Szwedzkie Towarzystwo Telefonów Cedergren był w tamtym czasie najwyższym budynkiem w całym imperium rosyjskim i jednym z wyższych na kontynencie.

 • Kilka prostych wypadków

  W ostatnich tygodniach trafiło mi się kilka ekspertyz, które po raz kolejny udowodniły jak istotne jest wykonywanie badań geotechnicznych nawet w pozornie banalnych wypadkach.

 • Wilgoć w podziemiach kościoła św. Augustyna w Warszawie

  Pod koniec dziewiętnastego wieku, w związku z dynamicznym rozwojem Warszawy i brakiem świątyni w zachodniej części miasta, urzędnik warszawski Józef Mikulnicki zapisał plac przy ulicy Dzielnej pod budowę nowego kościoła. Rozpoczęcie budowy umożliwiła hrabina Aleksandra Potocka, przeznaczając na ten cel ogromną jak na owe czasy sumę 300 tysięcy rubli i dokupując dwa sąsiednie place co umożliwiło usytuowanie budowli frontem do ulicy Nowolipki.

 • Elektrownia Warszawska

  Gazowe oświetlenie na ulicach Warszawy pojawiło się w grudniu 1856 roku, kiedy to przy ulicy Ludowej zbudowano pierwszą gazownię. Blisko czterdzieści lat później w stolicy zaczęły działać pierwsze elektrownie. Te niewielkie przedsiębiorstwa dostarczały prąd dla potrzeb zakładów przemysłowych. W 1895 roku rozpoczęła pracę mała elektrownia przy ulicy Marszałkowskiej, zasilająca w energię elektryczną teren wystawy przy ulicy Ordynackiej.

 • Ukryty tunel metra

  W 2001 roku prowadziłem badania geotechniczne na terenie położonym w Warszawie przy ul. Słonimskiego. Na działce projektowano budowę zespołu mieszkalno-usługowego. Dziś wykonany już został wykop fundamentowy. Ściany wykopu zabezpieczono ścianką berlińską. Roboty prowadziła firma Funbud.

Podział na strony