Aktualności: Budowa metra

 • Stacja Świętokrzyska zabezpieczona

  Po wielu miesiącach mozolnych prac wzmacniających, zabezpieczających i odwodnieniowych na stacji Świętokrzyska rozpoczęła się budowa płyty fundamentowej. W ostatnim czasie na stację przebiła się również jedna z maszyn TBM. Przed budowniczymi stacji pozostaje jeszcze zabieg połączenia dwóch stacji (I i II linii) przy pomocy metod górniczych. Przy tego typu pracach zawsze wymagana jest wysoka jakość wykonywanych robót i duża rozwaga, ponieważ popełnione błędy są bardzo trudne do naprawienia.

 • Kolejne obiekty II linii metra gotowe

  Właśnie dobiegła końca budowa płyty dennej na stacji Rondo Daszyńskiego. Oznacza to że, po wielu miesiącach prac, konstrukcje żelbetowe stacji oraz torów odstawczych zostały zamknięte. Również konstrukcja stacji Rondo ONZ i przylegających do niej torów odstawczych zostały już ukończone, podobnie jak wentylatornie szlakowe V10 i V11. Maszyny TBM, które wystartowały ze stacji C9, i drążą tunele w kierunku wschodnim, w najbliższym czasie znajdą się pod torami I linii metra. Gotowy jest również tunel Z1 łączący I i II linię.

 • 2,5 roku na budowie stacji metra

  Kilka tygodni temu minęło 2,5 roku od czasu rozpoczęcia prac budowlanych przy centralnym odcinku II linii metra w Warszawie. W ramach inwestycji powstanie 7 stacji, których konstrukcje podziemne są w różnym stanie zaawansowania: stacja C9 Rondo Daszyńskiego - dobiega właśnie budowa płyty dennej oraz realizowane są również dwie pary wejść na stację. Na stacji C10 zakończono już budowę płyty dennej i systemu wejść zlokalizowanych pod Rondem ONZ, odmienna jest natomiast sytuacja na stacji C11 Świętokrzyska, gdzie dopiero w ostatnim czasie przystąpiono do budowy płyty dennej, również wejścia na tę stację są w początkowym etapie realizacji.

 • Wejścia na stacje II linii metra

  Trwają prace budowlane przy wykonywaniu wejść na stacje Nowy Świat oraz Rondo Daszyńskiego. Stacja Nowy Świat posiadać będzie jedno duże wejście od strony ul. Kubusia Puchatka. Wykop pod tę konstrukcję realizowany jest częściowo w otoczeniu ścian szczelinowych oraz częściowo w otoczeniu palisady widocznej na zdjęciach. Natomiast stacja Rondo Daszyńskiego posiadać będzie kilka wejść, z których dwa są w trakcie realizacji. Wykop w obudowie ze ścianek szczelnych jest już gotowy.

 • Konstrukcja żelbetowa stacji Nowy Świat już gotowa

  Stacja C12 jako pierwsza z obecnie budowanego, centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, posiada w całości wykonaną konstrukcję żelbetową. W ostatnich dniach zabetonowano ostatni fragment płyty fundamentowej obiektu. W podłożu zalegały grunty nośne. Podczas przeprowadzonych odbiorów podłoża gruntowego w dnie wykopu fundamentowego stwierdzono zagęszczone piaski pylaste oraz pyły i iły plioceńskie w stanie zwartym lub półzwartym. Przed wykonaniem płyty fundamentowej, na odpowiednio przygotowanym podłożu, najpierw wykonuje się warstwę podkładową z chudego betonu. Prace żelbetowe wykonała firma Modzelewski Rodek.

 • Demontaż tuneli szlakowych na stacji ONZ

  Rozpoczęły się prace ziemne przy drążeniu kondygnacji -2 na stacji C10 Rondo ONZ. Nie byłoby nic nadzwyczajnego w tym zadaniu, gdyby nie komiczność rozebrania tuneli szlakowych wykonanych w tym miejscu kilka miesięcy temu przez maszynę TBM. Tunele wykonano przed wykonaniem płyty dennej stacji, aby nie blokować maszyn drążących, których postęp prac znacznie wyprzedził harmonogram. W chwili obecnej aby wykonać wykop najpierw należało rozbić tunel i rozebrać jego poszczególne elementy. Każdy pierścień tunelu szlakowego zbudowany jest z 5 elementów i tzw. klinu.

 • Postęp prac na budowie metra – Stacja C15 Dworzec Wileński

  Po awarii na stacji Powiśle podjęto decyzję, że kolejne TBM-y , nazwane Wisła I oraz Wisła II, rozpoczną drążenie z Pragi ze stacji Dworzec Wileński. W związku z tym prace budowlane zostały przeorganizowane tak aby w pierwszej kolejności powstała komora startowa i łoża dla TBM-ów. Obecnie składane są tarcze, które rozpoczną wkrótce drążenie tuneli szlakowych w kierunku wentylatorni V15 i stacji Stadion. Równolegle trwają prace ziemne na torach odstawczych, gdzie płyta denna jeszcze nie została wykonana.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V15

  Wentylatornia szlakowa V15 zlokalizowana została pomiędzy jezdniami ul. Targowej w sąsiedztwie starej zabudowy charakterystycznej dla tego regionu warszawskiej Pragi. Wentylatornia powstaje w otoczeniu ścian szczelinowych sięgających iłów plioceńskich. W chwili obecnej wykonana została część stropu -1. Budowa geologiczna na tym obszarze jest stosunkowo prosta, poniżej warstwy gruntów antropogenicznych zalegają piaski rzeczne, a głębiej iły plioceńskie.

 • Postęp prac na budowie metra - Stacja C14 Stadion

  Na stacji trwają ostatnie prace przy wykonywaniu płyty dennej korpusu głównego. Wykop pod halę torów odstawczych będzie wykonywany metodą stropową w kolejnym etapie. Stacja sąsiaduje z nasypem kolejowym, po którym odbywa się stały ruch pociągów, co powoduje że prac budowlane muszą być prowadzone w sposób nie zaburzający stateczności nasypu. Nasyp kolejowy został zabezpieczony ścianką Larsena rozpartą o korpus obecnie budowanej stacji metra.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V14

  Budowla zlokalizowana jest w sąsiedztwie Mostu Świętokrzyskiego po praskiej stronie Wisły. Obiekt wybudowano w otoczeniu ścian szczelinowych, których wykonawcą był Warbud. Wentylatornia posiada już płytę denną, a obecnie prowadzone są prace wykończeniowe przy konstrukcji. Budowa geologiczna w miejscu budowy wentylatorni V14 nie należała do skomplikowanych: poniżej warstwy piasków rzecznych zalęgają iły plioceńskie.

Podział na strony